Једноручне славине

Артикал бр. 193008
Еко® Стојећа једноручна батерија за лавабо, Ванила

Артикал бр. 193010
Еко® Стојећа једноручна батерија за биде, Ванила

Артикал бр. 194003
Еко® Зидна једноручна батерија за каду, Ванила

Артикал бр. 193007
Еко® Зидна једноручна батерија за судоперу/лавабо, закретни излив 200мм, Ванила

Артикал бр. 193009
Еко® Зидна једноручна батерија за проточни бојлер НП, закретни излив 200мм, Ванила

Артикал бр. 194004
Еко® Зидна једноручна батерија за туш, Ванила

WAF (Width Across Flats) = ОК (отвор кључа).