Приступом интернет страницама Акватика-е прихватате следеће услове. Уколико се не слажете са следећим условима, молимо Вас да примите на знање да Вам није допуштена употреба ове веб локације.

Садржај интернет страница Акватика-е представља Ауторско право (Copyright) © РПЦ Пешовић / Предрага Пешовића 1980-2012. Права која овде нису експлицитно дата се задржавају. Забрањена је репродукција, пренос, дистрибуција или складиштење дела или целокупног садржаја у било ком облику без претходног писаног одобрења Акватика-е, осим у складу са следећим условима. Акватика Вам дозвољава претраживање интернет страница Акватика-е на Вашем рачунару или штампање копија извода са тих страница искључиво за Вашу личну употребу а не за даљу дистрибуцију, осим уз писану сагласност Акватика-е. Поједини документи на нашим интернет страницама могу бити предмет додатних услова назначених у тим документима.

Употреба ове странице и њеног садржаја је дозвољена за приватну, некомерцијалну употребу. Употреба саопштења за штампу и других докумената која су класификована као јавна је дозвољена у јавној комуникацији, ако је наведен извор информација.

Ова веб локација и њен садржај постоје за Вашу корист. Садржај Акватика Интернет страница је дат на основи „какав јесте“ и „какав је расположив“. Акватика не гарантује да ће њене веб локације бити сталне или без грешке. Акватика задржава право да преради странице или да забрани приступ страницама у било ком моменту. НЕ ДАЈЕ СЕ ГАРАНЦИЈА БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ, ЕКСПЛИЦИТНА ИЛИ ИМПЛИЦИТНА, УКЉУЧУЈУЋИ, АЛИ НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА, ГАРАНЦИЈУ СВОЈИНЕ ИЛИ НЕПОВРЕЂИВАЊА ИЛИ ИМПЛИЦИТНЕ ГАРАНЦИЈЕ УТРЖИВОСТИ ИЛИ ПРИКЛАДНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ СВРХУ, У ВЕЗИ СА РАСПОЛОЖИВОШЋУ, ТАЧНОШЋУ, ПОУЗДАНОШЋУ ИЛИ САДРЖАЈЕМ ОВИХ СТРАНА. АКВАТИКА НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВУ ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, СЛУЧАЈНУ, ПОСЕБНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ, ИЗГУБЉЕНИ ПРОФИТ ИЛИ ПРЕКИД ПОСЛОВАЊА КОЈИ НАСТАНЕ КАО ПОСЛЕДИЦА КОРИШЋЕЊА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ОВЕ УСЛУГЕ, ЧАК И АКО ЈЕ АКВАТИКА ОБАВЕШТЕНА О МОГУЋНОСТИ ТАКВЕ ШТЕТЕ. НЕКЕ ЈУРИСДИКЦИЈЕ НЕ ДОЗВОЉАВАЈУ ИСКЉУЧЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ГАРАНЦИЈА ИЛИ ОГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ, ТАКО ДА СЕ ГОРЕ НАВЕДЕНА ОГРАНИЧЕЊА ИЛИ ИСКЉУЧЕЊА МОЖДА НЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ НА ВАС. У ТОМ СЛУЧАЈУ БИ ОДГОВОРНОСТ АКВАТИКА-Е БИЛА ОГРАНИЧЕНА У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ.

Ради Вашег лакшег приступа, Акватика може укључити везе према веб локацијама које су у власништву треће стране, или којима руководи трећа страна. Посетом тих веб локација трећих страна, прегледаћете и прихватити правила коришћења тих веб локација пре него што почнете да их употребљавате. Такође примате на знање да Акватика нема никакву контролу над садржајем такве веб локације и да не може да преузме било какву одговорност за материјал који је настао или је објављен на веб локацијама трећих страна. Осим тога, веза на не-Акватика веб локацију не значи да Акватика потржава ту локацију или производе или услуге које се наводе на веб локацији те треће стране.

Слањем материјала било којем од наших сервера, на пример путем е-поште или интернет страница Акватика-е, прихватате следеће: (а) да тај материјал не сме садржавати било шта што је противзаконито или из другог разлога неподобно за објављивање; (б) да ћете уложити разуман труд за скенирање и уклањање свих евентуалних вируса или других заразних или штетних елемената пре слања било ког материјала; и (ц) да сте Ви власник материјала или имате неограничено право да нам га доставите, а Акватика може објавити тај материјал бесплатно и укључити исти или било које идеје које су у њему описане у наше производе, без одговорности или обавезе, и (д) да прихватате да нећете покретати поступке против нас у односу на материјал који нам пошаљете, и пристајете да ћете нас обештетити у случају да било која трећа страна покрене поступак против нас у вези са материјалом који доставите.

Акватика неће и не може прегледати садржаје које корисници поставе на њену веб локацију и није одговорна за те садржаје. Акватика може у било ком моменту по свом дискреционом праву уклонити било који садржај који поставе корисници.

Коришћење термина безбедан за циљ има опис функционалности производа или описане особине, и нема за циљ продужење гаранције купцу или било ком крајњем кориснику у смислу да је тај производ или особина у потпуности безбедна и отпорна на случајне нападе.

Акватика је регистровани жиг РПЦ Пешовић / Предрага Пешовића. Називи производа Акватика-е су или жигови или регистровани жигови РПЦ Пешовић / Предрага Пешовића. Остали производи и имена овде поменутих компанија могу бити жигови или трговинска имена њихових власника. Ваш приступ овој веб локацији се не сматра давањем, имплицитно, забраном порицања претходне тврдње или на други начин, било какве лиценце или права коришћења било којег знака који се појављује на веб локацији без претходне писане сагласности Акватика-е или треће стране која је његов власник.